Βήμα 1

Έντυπο αναγκών

Το έντυπο αναγκών είναι το απαραίτητο εργαλείο για να βρούμε τις πραγματικές σας ανάγκες για ασφάλιση της περιουσίας σας, της Υγείας ή την αποταμίευση σας

Βήμα 2

Αίτηση Ασφάλισης

Με την αίτηση ασφάλισης, δίδονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την τοποθέτηση τον εταιριών

Βήμα 3

Επικοινωνία με την εταιρία

Σε αυτό το στάδιο οι άνθρωποι της Yellow, επικοινωνούν με τις εταιρίες, ώστε να εκτιμήσουν τον κίνδυνο και να αποστείλουν την προσφορά τους

Βήμα 4

Προσφορά Ασφάλισης

Οι άνθρωποί μας μελετούν τις προσφορές και επικοινωνούν μαζί σας, για την ενημέρωση σας

Βήμα 5

Έκδοση συμβολαίου

Με την δική σας συναίνεση και την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών πραγματοποιείται η έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.