Διαδικασία Αποζημίωσης

Βήμα 1

Φροντίδα Ατυχήματος

Σε περίπτωση Ατυχήματος, πρέπει να καλέσετε άμεσα, την Φροντίδα Ατυχήματος στο 216 2025 363. Αντιπρόσωπος της εταιρίας Ιντερσαλόνικα, θα έρθει στον τόπο του ατυχήματος, θα καταγράψει το συμβάν, θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα, θα συλλέξει αντίγραφα δικαιολογητικών, όπως π.χ. άδεια κυκλοφορίας και δίπλωμα οδήγησης και σας ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρόκειται να ακολουθήσουν. Όλοι οι εμπλεκόμενοι οδηγοί είναι υποχρεωτικό να υπογράψουν την Δήλωση Ατυχήματος. Στην συνέχεια εάν κριθεί απαραίτητο, μεταφέρει το όχημα σας σε συνεργαζόμενο συνεργείο.

Βήμα 2

Τροχαία

Εκτός από την Φροντίδα Ατυχήματος, πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενημερώσετε την Τροχαία για να έρθει στον τόπο του ατυχήματος και να καταγράψει το συμβάν με παρόντα όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα. Στην περίπτωση, που το άλλο εμπλεκόμενο όχημα είναι ανασφάλιστο και είναι υπαίτιο για το ατύχημα, μπορείτε να καλυφθείτε με αυτόν τον τρόπο για υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα από την εταιρία.

Βήμα 3

Άμεση Διαχείριση της ζημιάς

Από την στιγμή που θα ανοίξει ο φάκελος της ζημιάς και συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες, ξεκινάει η διαδικασία της αποζημίωσης από την εταιρία . Μια ομάδα ειδικών είναι έτοιμη να ανταποκριθεί άμεσα στην αποζημίωση σας. Ο υπεύθυνος διακανονιστής της εταιρίας θα σας καλέσει, ώστε να σας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα και για τα συνεργαζόμενα συνεργεία της εταιρίας. Εσείς από την μεριά σας, θα πρέπει να αποστείλετε τα απαραίτητα έγγραφα που θα σας ζητηθούν από την επικοινωνία σας με τον διακανονιστή του φακέλου. Αυτά μπορούν να σταλούν, είτε με φυσική αλληλογραφία στα κεντρικά μας γραφεία επί της Λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού 40-42, στην Αθήνα με Τ.Κ. 11742 στον 4ο όροφο υπόψιν τμήματος ζημιών. Είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο claims@yellowproject.gr

Βήμα 4

Φροντίδα Αποζημίωσης

Έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του πελάτη μας σε περίπτωση ατυχήματος. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, ο πελάτης μας αποζημιώνεται από την εταιρία μας. Χωρίς αναμονή. Χωρίς ταλαιπωρία. Χωρίς εκταμίευση χρημάτων. Με εγγύηση εργασιών και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φροντίζουμε για εσάς παραδίδοντας το όχημα σας στον τόπο κατοικίας ή εργασίας σας.

Βήμα 5

Πληρωμή Αποζημίωσης

Τέλος, για την κατάθεση του ποσού αποζημίωσης στον τραπεζικό σας λογαριασμό θα πρέπει, να μας γνωρίσετε μέσω email στο claims@yellowproject.gr, τα στοιχεία του λογαριασμού σας (IBAN) και την τράπεζα που επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση. Τέλος, να υπογράψετε και να αποστείλετε (είτε ταχυδρομικώς είτε ηλεκτρονικά μέσω email) την εξοφλητική απόδειξη που θα σας σταλεί. Αφού παραλάβουμε τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα πραγματοποιήσουμε την κατάθεση του ποσού εντός 5 εργάσιμων ημερών.